top of page

Deep Democracy in de leefomgeving

De opgaves van deze tijd vragen inzet van ons allemaal: overheden, bedrijven en inwoners. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht gegaan, deze beschrijft de regels voor het benutten en het beschermen van onze fysieke leefomgeving. 

Ik voel de spanning tussen deze woorden: benutten en beschermen. Mooi om voor dit gesprek de tools van LDD te gebruiken.

Bovendien vereist de wet integraal en participatief werken. Niet alleen een plicht voor overheden, maar ook voor bottom-up initiatieven. Integraal en participatief gaat beiden over samenwerken en besluiten nemen met mensen die andere kennis, ervaring en belangen hebben dan jij. Deep Democracy kan hierbij enorm helpen, om elkaars wijsheid te benutten en gedragen besluiten te nemen.

Scherm­afbeelding 2024-04-03 om 12.23.44.png
Boek: Organiseer de Maatschappij met Methode OM

Op 3 november 2023 kwam mijn boek uit, waarin ik beschrijf hoe we invloed kunnen hebben op onze omgeving door het gebied in te richten als maatschappelijk bedrijf. Ter onderbouwing gebruik ik citaten uit de Memorie van Toelichting, waarin de Tweede Kamer beschrijft wat de bedoeling van de Omgevingswet is. Onder de knop hiernaast is het eerste hoofdstuk te downloaden.

Het boek is te bestellen via de gebruikelijke online kanalen of via deze link.

 

Scherm­afbeelding 2024-04-02 om 09.43.36.png
Training: integraal werken onder de Omgevingswet

Op 25 juni geeft Babette samen met Myrna Lewis van Lewis Deep Democracy een training voor mensen die vanuit hun functie bij de overheid over vanuit hun rol in de maatschappij integraal (gaan) werken. Deep Democracy geeft je de skills om gedragen besluiten te nemen in groepen met diverse meningen, verschillende achtergronden en tegengestelde belangen. Je gaat naar huis met praktische, direct toepasbare tools. De training is gebaseerd op het format van ShiftEQ. Klik hier voor meer informatie. Hiernaast vind je de uitgebreide informatie over de dag.

 

Logo CM.jpeg
Project: Afvalfestival

Samen met de jonge mensen van Chaingemakers organiseer ik Afvalfestivals. Zwerfafval is vaak een signaal voor onderliggende problemen bij bewoners. Door het organiseren van een afvalfestival komen wij (gebruik makend van de technieken van luisteren van Lewis Deep Democracy) in gesprek met bewoners over wat er echt aan de hand is. Resultaat: inzicht in welke maatwerkoplossing nodig is, meer contact tussen bewoners en samenwerking tussen werkers in de wijk. Dit festival hebben we ontwikkeld in samenwerking met Circulus.

 

Impact033 logo 1 zwart.png
Thema: gezond ondernemerschap en inclusieve arbeidsmarkt

We gaan een ecosysteemstructuur neerzetten, samen met studenten, bewoners, bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties invulling hieraan geven. We gaan naar elkaar luisteren, verschillende belangen en wensen horen en met elkaar tot een gedragen besluit komen. Een mooi initiatief van Impact033.

bottom of page